KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

Arcon Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Çalışan Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Arcon Kozmetik San. Tic. Ltd. Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; ücret yönetimi, yan hak ve menfaat yönetimi, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, iş faaliyetinin etkinlik ve verimlilik analizleri, iş sağlığı ve güvenliği, yan hak ve menfaat yönetimi, hukuki talep ve işlerin takibi, bilgi güvenliği, acil durum ve olay yönetimi, yetkili kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması, performans yönetimi, kurumsal iletişim, yetenek ve kariyer gelişimi, finans ve muhasebe operasyonları ve özlük işlerine ilişkin süreçlerde:

a-)Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,

b-)Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

c-)Şirket'in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

d-)Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

e-)Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, iş/çözüm ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi; e-posta veya diğer kanallar üzerinden yapacağınız başvurular ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, çalıştığımız danışmanlık şirketlerinin bizimle paylaştığı bilgilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, yetkili kurum ve kuruluşların bilgilerinizi şirketimiz ile paylaşması ile, referans kişisine ait bilgileri e-posta veya çeşitli yollarla tarafımıza iletmeniz ile, iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin dijital ortamlara kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için işyerimizi (merkez ofis veya mağazalar) ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile, size sunduğumuz aydınlatma metni bilgilerinin kaydedilmesi ve elektronik ortamlarda yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde bilgilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle, iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile, yazılı olarak yapılan açık rıza ve aydınlatma süreçlerinde bunların elden, veya kargo yoluyla tarafımıza ulaştırılması ile otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle;

 İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.arconkozmetik.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Arcon Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Adres: ……….

E-Posta: ………

Aydınlatma Metni’ni okudum.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza :